Lupénka

Psoriáza (lupénka, lat. psoriasis)

je chronický, imunitně podmíněný neinfekční zánět kůže. Psoriáza je dána geneticky a objevuje se v souvislosti s přítomností provokujících faktorů. Postihuje asi 3 - 5 % dospělých a 1 % dětí. Asi u třetiny pacientů vzniká v dětství, ale může se poprvé projevit až po 40. roce věku. Provokující faktory, které vedou ke vzplanutí kožních projevů, jsou rozmanité, mohou být vnější (infekce, alkohol, kouření, poranění kůže) nebo vnitřní (obezita, stres, některé léky). U 24 - 71 % dětí s psoriázou má někdo z příbuzných lupénku. Riziko psoriázy u dítěte je 50 %, pokud oba rodiče mají psoriázu, event. 16 %, pokud trpí touto nemocí jeden rodič nebo 33 %, má-li psoriázu i příbuzný 1. linie.

Klinický obraz psoriázy je rozmanitý. U dětí se mnohem častěji lupénka manifestuje jako akutní (ve 30 %), na rozdíl od dospělých (v přibližně 5 %). Akutní psoriáza má podobu vyrážky, zarudnutí většiny kožního povrchu nebo přítomnosti sterilních neštoviček. Chronická psoriáza nebo též plaková psoriáza, je buď typická (psoriáza kštice, nehtů, dlaní a plosek) nebo atypická (v místech kožních záhybů). Průběh lupénky je chronický. Po zhojení může následovat nové vzplanutí kožních projevů, proto psoriáza významně negativně ovlivňuje kvalitu života.

Psoriáza se dnes považuje za systémové autoimunitní onemocnění, neboť může být doprovázena nejen zánětem kloubů (psoriatickou artritidou), ale i řadou dalších chorob, např. obezitou, metabolickým syndromem, zánětem očí, nespecifickými střevními záněty. Tato případná přidružená onemocnění mají být vodítkem k volbě terapie, která musí být zahájena co nejdříve.

Léčba psoriázy se řídí závažností onemocnění, které se nejčastěji hodnotí podle procenta postižení povrchu těla kožními projevy tzv. PASI skóre (Psoriasis Area and Severity Index), které posuzuje jak kožní léze, tak rozsah postižení kůže a může dosahovat hodnot 0-72.

Mírná forma psoriázy se léčí pomocí lokálních léků, středně závažné onemocnění je vhodné k světloléčbě (fototerapii) úzkým spektrem ultrafialového záření (UVB záření 311 nm a excimerové světlo 308 nm). Systémová léčba je vyhrazena pro pacienty se závažnou formou psoriázy, která nereaguje na předchozí lokální léčbu a fototerapii. Zahrnuje klasické systémové léky acitretin, cyklosporin nebo metotrexát (podání je možné v jakékoliv dermatologické ambulanci). Pokud je jejich podání neúčinné nebo kontraindikované, přistoupí se k léčbě biologické nebo k léčbě malými molekulami (v centrech biologické léčby).